Duneroze De Haan

Wenduine – Duneroze

Woonzorgcentrum – Kortverblijf - Herstelverblijf

Koninklijke Baan, 90
8420 Wenduine- De Haan
directie@duneroze.be
050/43.30.00

Zeecentrum Duneroze ligt pal aan zee in een 4 hectare groot natuurgebied in de duinengordel van De Haan. Strand en duinen liggen slechts op 30 meter afstand. Duneroze biedt zorg-, woon- en begeleidingsformules aan voor tijdelijk en permanent verblijf.
Het herstelverblijf is voor jong en oud, individueel of als koppel, de ideale plaats om in een aangenaam kader en onder professionele begeleiding te herstellen van een ziekenhuisopname, operatie of oncologische behandeling. Chronische patiënten kunnen hier uitrusten terwijl hun kiné- of ergotherapie wordt verdergezet om daarna opnieuw zelfstandig te kunnen functioneren in het natuurlijke thuismilieu. Het kortverblijf biedt professionele zorgomkadering voor senioren die tijdelijk niet meer in hun thuisomgeving kunnen blijven of biedt opvang wanneer de mantelzorger tijdelijk de zorg niet op zich kan nemen. De dienstverlening in het woonzorgcentrum is afgestemd op de verminderde zelfredzaamheid van de bewoners en bestaat uit een goed georganiseerd geheel van hoteldiensten en professionele zorgverlening, met een gespecialiseerde afdeling dementie.

Meer info vindt U op de website van Duneroze: www.duneroze.be