vul een beschrijving in

Kwaliteit

Anima Care gaat steeds voor de hoogste kwaliteit, zowel voor de leefomgeving als voor de zorg- en dienstverlening.

Wij besteden erg veel aandacht aan de kwaliteit en de ingesteldheid van nieuwe medewerkers. Wij zoeken mensen met het hart op de juiste plaats. Deze ingesteldheid is een absolute basisvereiste om voor aanwerving in aanmerking te komen. Lacunes in technische vaardigheden zijn met opleiding en coaching gemakkelijker te verhelpen.

Onze medewerkers worden voortdurend gecoacht en krijgen geregeld bijscholing. Dit laat hen toe om te groeien in hun job en in aanmerking te komen voor belangrijkere verantwoordelijkheden.

De kwaliteit van het leidinggevend kader is de sluitsteen in ons personeelsbeleid.  Haar impact op de werksfeer en de kwaliteit van het geleverde werk is immers moeilijk te onderschatten.

Wij investeren ook hard in onze systemen en werkprocessen. Dankzij welomschreven en weldoordachte processen stimuleren we onze teams om efficiënt te werken. Niet harder, maar slimmer werken is de opdracht. Zo blijft er meer tijd over voor wat echt telt : de kwalitatieve zorg voor onze bewoners. Via geïntegreerde systemen zijn we in staat maatstaven en standaarden te definiëren. Onze mentaliteit van “meten en registreren is weten” helpt onze organisaties vooruit en drijft hen naar klantgericht denken en excellentie.